Högdalskyrkans församling söker pastor och församlingsföreståndare

Det här är vi

Högdalskyrkans församling är mitt i en mycket spännande utvecklingsfas, där vårt arbete för arabisktalande kristna utgör en väsentlig del. Under en lång rad av år har vi i flera perioder haft en arabisktalande pastor, och alldeles nyligen har vi glädjande nog kunnat anställa en pastor med ursprung i mellanöstern. Med starkt fokus på integration och en församling vill vi arbeta för att erbjuda gudstjänster för både svensk- och arabisktalande medlemmar och besökare.

Kyrkan ligger mitt i centrum av Högdalen i södra Stockholm – alldeles intill tunnelbanans entré och busstorget. Detta gör vårt läge i området unikt och till en utmaning när det gäller öppenhet och tillgänglighet för dem som finns i vår närhet. Som i många förortsområden sker nybyggnation i omgivningen, vilket innebär att vi ser fram emot att också kunna vara en kyrka för nyinflyttade.

Vi letar efter dig

Nu söker vi en pastor och församlingsföreståndare på heltid eller möjligen deltid, som ser vårt internationella arbete som en möjlighet, och där integration är en självklar del av arbetet. Vi har ett gott samarbete med Svenska Kyrkan (Vantörs församling) och andra kristna församlingar, och sedan ett antal år ingår vi i ett råd för religionsdialog i vår närmiljö.

Vi ser gudstjänsten som en viktig mötesplats, och därför är det angeläget att vår blivande pastor värderar predikan och undervisning högt. Vi är vana vid att förkunnelsen är fast förankrad i Bibeln, och samtidigt applicerad på vår nutid.

Ytterligare en viktig uppgift är att vända oss till de barn och unga som finns i vår gemenskap, och att utveckla verksamheten så att fler känner sig hemma i våra sammanhang.

Eftersom mycket av en pastors arbete handlar om kontakter med människor är det självklart att den vi söker ska ha god social kompetens, och vara genuint intresserad av goda samtal och själavård.

Vår vision

Vår vision säger att vi vill vara ett andligt centrum i södra Stockholm på kristen grund. Till stöd för detta har vi formulerat fyra satser:

  • Vi vill lyfta fram och bekräfta Jesus Kristus som Herre
  • Vi vill vara en växande församling, kvalitativt och kvantitativt
  • Vi vill att alla i närsamhället ska känna till vår församling
  • Vi vill vara en del av närsamhället och påverka det

Tillsammans med vår nya pastor vill vi verka för att levandegöra vår vision, och kanske ompröva och utveckla den, så att vi ser mer och mer av utveckling och nytänk.

I det sammanhanget, och med anledning av att vi har en stark internationell prägel på vår verksamhet, är det ett plus med goda kunskaper i ny teknik och engelska.

Mer om Högdalskyrkan

Vår församling består av cirka 155 medlemmar, och har ökat under de senaste åren. Övriga anställda är vår arabisktalande pastor, en musikansvarig samt en lokalvårdare. Samtliga dessa tjänster är deltidstjänster.

Förutom gudstjänster – söndagar och onsdagar – har vi bibelstudieserier, vår kör som övar varje vecka, ungdomsverksamhet m m. En grupp män har funnit meningsfull gemenskap i ett bowlinglag, och för daglediga finns också träffar där vi möts omväxlande i fyra grannförsamlingar, som samverkar i programverksamhet. En grupp sammansatt av både arabisk- och svensktalande kvinnor träffas ett antal gånger per termin.

Vår kyrka fungerar också som gudstjänstlokal för andra kristna grupper. Finska Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har till stor del sin verksamhet förlagd till Högdalskyrkan, och vi har inlett ett intressant samarbete med dem sedan en tid tillbaka. En afrikansk grupp samlas regelbundet i vår kyrka för gudstjänst och bön.

I våra lokaler finns också en organisation, Convictus, som välkomnar framför allt människor med beroendeproblematik och erbjuder gemenskap, måltider, nya kläder och annat som bidrar till värdighet och respekt för individen. Vi ser Convictus arbete som en förlängning av vårt eget diakonala ansvar, och vi ser gärna att vår nya medarbetare lägger en del av sin arbetstid hos Convictus.

Känner du att du blir tilltalad av det du läst om vår församling och behoven vi ser framöver är du varmt välkommen att kontakta ordföranden (en av två, vilka delar på ordföranderollen) Kerstin Rörby, kerstin@rorby.se, tel 0709-681 640.