Gudstjänst på arabiska firas på onsdagar kl.18.00 med kyrkkaffe, samt gemensam gudstjänst med den övriga delen av församlingen varje söndag.

På onsdagarna är huvudspråket arabiska, med svenska och andra språkliga inslag. På söndagarna är huvudspråket svenska, med arabiska och andra språkliga inslag.

Högdalskyrkans nya arabiskspråkiga Pastor presenterar sig: 

Jag är född i Egypten 1973 och är delvis uppvuxen i Saudi Arabien. Året 1995 mötte jag Jesus som frälsare och Herre, när jag studerade på universitet i Kairo. I två år arbetade med Bibelsällskapet i Egypten, där Guds kallelse till missionen växte fram i mitt hjärta.  

Jag är gift med Kirsi och vi har en dotter, Ester, som är 9 år gammal. År 2000 lämnade jag Egypten för missionsarbetet på Malta och därefter i Nordafrika, där huvudfokus var evangelisation och församlingsplantering. År 2011 flyttade jag och min fru från Nordafrika till Stockholm och hittade snabbt en gemenskap med den arabiskspråkiga gruppen i Högdalskyrkan.

Därefter flyttade vi vidare till Rinkeby Internationella Församling med fokus på arbete bland Rinkeby-bor. 2012–2019 arbetade jag som teamledare i Missionsorganisationen OM-Sverige (Operation Mobilization) både med långtids- och korttids-team bestående av

internationella grupper, som tränar sig i arbetet bland människor i mångkulturella förorter i Sverige.  

Under den här tiden har jag också fått förmånen att åka tiotals gånger till olika bibelskolor och församlingar i flera länder i Europa och Afrika för att undervisa nya troende med muslimsk bakgrund och att träna västerländska kristna som bär kärleken till icke-kristna. 2020 till nu så hat jag varit Rinkeby Internationella Församlings Pastor.