Tro och Vision

Vår vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.Med Jesus Kristus som tydligt centrum vill vi bjuda in till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi vill varsamt föra människor till tro och omsorgsfullt arbeta för att människan bevaras i tron.
Tro är inte krav och tvång utan frihet och liv där gärningar och vishet föds ur relationen med Gud. Här kommer t.ex dubbla kärleksbudet.”Det du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för dem”