Tro och Vision

Vår vision är ”En kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Vi tror på Gud och på Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt centrum och vår grund för tron. Trons ord och uttryck har sin grund i Bibeln. Utifrån Bibeln har varje människa frihet att tolka Guds ord. Högdalskyrkan är en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen.
Detta innebär att vi inte har några regler och dogmer(läror) som medlemmarna måste skriva under på. Var och en som tror på Jesus Kristus kan bli medlem i Högdalskyrkans församling.

MÅNGFALD & ÖPPENHET
Vi har en stor bredd av traditioner genom den mångfald våra medlemmar bär från sina olika sammanhang. Därför kan tron få olika uttryck i ord och liv då olika människor omsätter sin tro i praktisk handling. Hur det än är så får du vara sann mot din tro, din relation med levande Gud. Vi får olika bitar av vikt att ta till oss i våra livs olika skeden genom den Heliga Anden som talar i vårt innersta rum, som ett hjärtats röst men också genom dina medmänniskor. Vi behöver varandra för att leva som människor. Vilket är tanken med våra liv. Det innebär respekt, att inte begära, pressa, förvänta sig att ha patent, rätt och att de andra ska följa dig och dela din trostolkning. Men du får dela och berika församlingen med dina gåvor och visioner. Vi litar på Gud . Till inget annat sätter vi vårt hopp. Det är i Jesus Kristus vi funnit, räddning, kärlek, närhet. Om Jesus Kristus och inget annat vill vi berätta. Vi är en kyrka till för att fler ska få höra kärleks budskapet som vi upplever som det största som finns.

MEDLEM
Att vara medlem innebär att säga ja till ett öppet liv i tro på Jesus Kristus och att få med all sin svaghet, brist och tvivel vara synlig del, Jesu Kristi kropp i världen. Så värdefull är du att inget av vad vi har av svaghet eller skit kan göra dig fel eller ovärdig. För allt vilar och blir möjligt genom Jesus Kristus. Man kan inte vara mer eller mindre kristen så låt ingen söndra eller förringa din tro på Jesus.

BÖN, NATTVARD & DOP
I vår mänsklighet har vi behov av hjälp för att leva därför har vi gåvorna av Gud att kunna tala med honom hela tiden i bön. Men inte som prestation utan som en möjlighet. Som att andas och hålla relationen öppen och levande. Likadant är det med Nattvarden och dopet som ger oss livskoder där Jesus själv möter oss samtidigt som vi får en livsförankring hos honom och inte i vår egen tros förmåga.

KÄRLEK
Tro är inte krav och tvång utan frihet och liv där gärningar och vishet föds ur relationen med Gud. Här kommer t.ex dubbla kärleksbudet.”Det du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för dem” Detta livsmönster möter vi på flera ställen, främst i Jesu liv. Att ta emot kärleken och sen få leva för sina medmänniskor är livets mening. Inte ett tvång utan en möjlighet att få livet att bli helt. Allt detta springer ut ur livet med Jesus som en källa av levande vatten ur ens inre. För att använda Bibelns bildspråk.