v.5 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

vi är nu inne i februari månad och ljuset ute säger oss att våren närmar sig och med den kommer värmen och livet åter i naturen omkring oss. Vi hoppas även att detta skall vara pandemins sista vår, nu när viruset fortsatt att mutera sig till att förvisso smitta lättare, men med mildare symptom för de allra flesta. I synnerhet för de som är vaccinerade. 

Exakt vad som händer när vet vi inte riktigt än, men det finns sannolikt anledning till optimism som det ser nu. Med den hjälp till tålamod och uthållighet som Gud ger så hoppas vi att i nära framtid kunna återgå till en mer normal verksamhet igen. 

Det sagt så händer det ändå saker i Högdalskyrkan denna vecka:

Onsdag den 2 februari kl. 13.00. Dagledigträff i Högdalskyrkan.Varje människa är en berättelse” – Elaine Lindblom verksamhetschef Sociala Missionen berättar om erfarenheter från sitt yrkesliv och människor hon mött. 

Onsdag 2 februari kl. 18.00. Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. Kärlekens kör.  

Fredag 4 februari kl. 18.00. Ungdomssamling i kyrkan.

Söndag 6 februari kl. 11.00. Svensk-arabisk gudstjänst. Isac Zekry. Cai Berger. Carolina Lindström.  

Som alltid när det gäller gudstjänster och samlingar under den här tiden, så tänker vi på att stanna hemma om vi känner oss sjuka, men kommer gärna om vi känner oss friska. Antalet just nu är 50 deltagare som max antal.  

På söndag är temat för gudstjänsten ”Uppenbarelsens ljus” och den föreslagna evangelietexten för söndagen innehåller några intressanta verser som lär oss människor något viktigt om vad som händer med oss när någonting blir uppenbart: 

Det som blir uppenbart visar vad vi har inom oss; gott som ont, redigt eller förvirrat, när vi reagerar på det som blev klart för oss. Så länge något viktigt är oklart så behöver vi inte ta ställning till det, men när det blir tydligt så kommer det göra anspråk på oss och vi måste hantera det på något sätt.  Det är inte alltid lätt, speciellt inte om det vi tycker att vi ser är något som bara några ser och en majoritet är emot vad vi uppfattar som viktigt och nödvändigt. 

Symeon säger om Jesus: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.” – Lukasevangeliet 2:34, 35 

Få klarar att vara likgiltiga inför Jesus, men det är inte bara för att han är en exceptionell personlighet, utan han kan och ger fortfarande ett uppenbarelsens ljus från himlen till vårt inre och det kommer göra anspråk på oss – och göra oss fria från fruktan och till handling, när vi tar emot ljuset från Jesus i våra liv.   

Med de orden så vill jag önska oss alla Guds välsignelse och beskydd under denna vecka och veckorna som ligger framför oss,

Cai