v.46 – Veckan i Högdalskyrkan

Publicerat 15 november, 2021

Vänner i Högdalskyrkan,

Vi närmar oss kyrkoårets slut och en början på nästa med stormsteg. På söndag är det Domsöndagen och veckan efter så infaller Första Advent. Domsöndagen är en dag som är laddad med många känslor, för många som går i kyrkan. Säkert att den kan kännas hotfull och dyster, men det kan också vara en dag som skärper sinnet inför att vi skall möta Jesus vid tidens slut – och det är ett positivt budskap.

Att döma om något är att uttala sig om hur det är och har varit, en bedömning utfärdas, ett bokslut görs och när det sker så fastställs frågan. Det är ramarna som finns för att kunna reglera mänskliga relationer inom tiden och det är vad Gud som skapare kommer att göra med sin skapelse en gång i tidens fullbordan.

I den här världen är det svårt att tänka sig att det inte regelbundet avkunnas domar i en mängd frågor, för att avgöra hur något är, lösa tvister, utdöma straff inom rättsväsendet, ge brottsoffer upprättelse, avgöra miljöfrågor eller hur ett testamente skall tolkas.

När vi tänker på Bibelns böcker, de berättelser som förmedlar och förkunnar Guds ord till oss, så kallar vi dem för testamenten – eller enklare uttryckt, Guds vilja och förordningar för att hjälpa oss människor att hantera våra liv, navigera i svåra situationer, resursen att hämta styrka i då omständigheterna pressar oss och en vägledning till den dyrbaraste relationen i livet:

Den med Jesus!

Utifrån dessa ord, dessa testamenten så finns det ramverk som våra liv kommer bedömas utifrån och Jesus ord är positiva och ger en uppmuntran till oss:

”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.”Johannesevangeliet 5:21-27

På onsdag får vi besök igen av Milad Gailil i den arabiskspråkiga gudstjänsten. Den här gången tillsammans med Email Fawzy som predikar. Vi tror att det kommer att bli en mycket uppskattad kväll, liksom i onsdags i förra veckan. Välkomna till kyrkan kl. 18.00 på onsdag!

Sprid gärna affischen för onsdagens gudstjänst (som följer med detta mejl)!

På söndag kl. 11.00 så förkunnar Tobias Sunnerdahl och Ingela Rousu spelar orgel och piano.

Som vanligt så serveras kyrkkaffe efter våra gudstjänster!

På onsdag kväll så kommer jag att vara med på ett seminarium på Enskilda Högskolan i Bromma där jag skall tala om att jobba som pastor och att vara församling i ett mångkulturellt område. Seminariet vänder sig till blivande pastorer i Equmeniakyrkan och det skall bli roligt att få ge en hälsning från oss i Högdalskyrkan.

Med de orden så önskar jag er Guds rika välsignelse för den kommande veckan,

Cai

— 
Cai Berger
Senior pastor Högdalskyrkans församling
www.hogdalskyrkan.se
https://www.facebook.com/hogdalskyrkan
cai@hogdalskyrkan.se
+46 70 211 50 03