v.39 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan,

välkomna till den sista veckan i september och en vecka som jag tror ska innehålla en del goda mötestillfällen i kyrkan, med intressanta gäster till Dagledigträffen, onsdagens arabiskspråkiga gudstjänst och härlig gospelmusik på söndagsgudstjänsten.

I fredags hade vi begravning i vår kyrka och det var en stund som än en gång påminde om hur viktig gemenskapen i en församling är och vad den betyder för anhöriga till en medlem. Betydelsen av att vi finns med i ett sammanhang, där Jesus Kristus är den levande Herren för oss, som är den som håller oss samman och inspirerar oss var dag av livet – hur betydelsefullt det är blir extra tydligt en dag som i fredags.

Det är något gott vi kan bära med oss genom livet.

Veckans program:

Onsdag 28 kl. 13.00 Dagledigträffen. ”Medicinsk etik och beslut inom vården” Dr. Anders Wennlund berättar om vårdetik.

Onsdag 28 kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Sami Samir. Maher Ibrahim. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe.

Söndag 2 kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger. Committed Souls. Manfred Hulebo. Kyrkkaffe.

Den här veckan kommer jag att planera inför vår gemensamma gudstjänst med Finska Filadelfia nästa söndag, kl. 11.00. Det ska bli väldigt roligt att få fira gudstjänst tillsammans och låt oss hoppas på att det är ett nytt steg i samverkan mellan våra församlingar framöver.

Just nu pågår arbete med att renovera olika vatten- och avloppsrör i kyrkan. Vår kyrkobyggnad är över 60 år och med tiden slits rör eller de blir helt enkelt så gamla att de faller sönder av sig själva. Då avloppsrören låg på större djup än det först var trott, så kommer arbeten med detta att pågå i foajén nån månad till. Vi har även upptäckt att det finns skadedjur i byggnaden som kommer att åtgärdas under denna process. 

Med de orden så önskar jag er en riktigt god vecka,

Cai