v.37 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan,

Så var jag tillbaka efter en mycket givande utbildnings-vecka i Stuttgart, Tyskland. Jag hann hem till församlingsdagen på Koviken i söndags och även om orken var anlupen efter minimalt med sömn under veckan i Tyskland, så var det härligt att få träffa de av er som var med i söndags till Koviken.

Vädret var höstsvalt, men vi fick gott om tillfälle att samtala med varandra, dela glädje och vardag samt fira nattvardsgudstjänst tillsammans.

Resan till Tyskland och utbildningen på metodistcentret i Stuttgart var mycket lyckad. Vissa tankar kände jag igen då Sverige på många sätt ligger före resten av Europa med att genomgå sekularisering, få ett förnyat intresse för religion och kristen tro, vara med om en stor invandring per capita och med den, efterföljande kulturkrockar och försök att få till en fungerande integration. Annat var nytt och de specifika situationerna som existerar för kyrkor i olika delar av Europa var behjälpliga för att kunna utveckla verksamheter i Sverige.

Jag kommer även att ha god nytta av denna utbildningsvecka i det nätverk jag sitter med i för mångkulturella församlingar inom Equmeniakyrkan och det forskningsarbete som bedrivs där tillsammans med Enskilda Högskolan. Jag tror även att Equmeniakyrkans nätverk och forskningsarbetet på EH kan ge positiva bidrag tillbaka till det Metodistiska centret i Tyskland som jobbar med dessa frågor, vilket jag kommer att föreslå till bägge parter.

Denna typ av utbildningar är en frukt av att Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige – där Metodistkyrkan bland annat har gett oss denna typ av nätverk i Europa och i världen.

Utbildningen gällde hur vi som mångkulturella församlingar i mångkulturella miljöer kan utvecklas och verka med att dela evangeliet om Jesus med en väldigt blandad befolkning. Det är en beskrivning som stämmer in väl på Högdalskyrkan och allt fler församlingar i vårt samfund.

Vi vet från egen erfarenhet att det utmanar och ställer krav på oss att göra vår förståelse för nya uttryckssätt i gudstjänster och vanor större och att det inte alltid är en lätt uppgift som människa och kristen – men, fullt möjlig med Guds hjälp.

Efter gudstjänsten söndag den 2 oktober så kommer jag att berätta mer om veckan och utbildningen i Stuttgart, samt att vi tillsammans kan resonera om lite olika ämnen som vi gick igenom på kursen.

Veckan i Högdalskyrkan

Onsdag 14 13.00 Dagledigträff i Stuvstakyrkan. Sånger och visor med Rutger Åsheim Kantor och sångare verksam i Flemingsbergskyrkan.

Onsdag 14 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Edgar Broumana. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe.

Söndag 18 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Kitte Ström. Kyrkkaffe.

Kitte Ström är sångpedagog och musiker. Hon har en tjänst i Stuvstakyrkan som dirigent och ledare för Chorus Celeste. Vi är väldigt glada för att hon deltar i vår gudstjänst nu på söndag!

Med de orden så vill jag önska er en god och välsignad vecka,

Cai