v.35 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan,

Vi närmar oss nu hösten här i Sverige, vilket märks i luften. Vi märker det extra mycket detta år som också är valår. Ett år då många skall försöka komma fram till vilken framtid vi skall kasta vår röst för. Det kan vara svårt att veta vem som kommer kunna leverera en bra framtid för oss, samtidigt som allt tyder på att det blir en framtid som kommer att pröva oss mycket och på många olika sätt.

Vi kommer säkert alla att sätta olika stora förhoppningar på hur denna framtid skall bli, eller så kanske vi känner oro och fruktan. Vi möter alla framtiden på olika sätt. I synnerhet om den känns osäker eller hotfull.

Bibeln uppmanar oss att hoppas på Herren, att fatta mod i sitt hjärta, samla sin styrka för att möta det som väntar oss – lätt som svårt:

”Hoppas på HERREN, var stark och modig i ditt hjärta och hoppas på HERREN!” – Psaltaren 27:14

Det är en god uppmaning för varje dag i livet och i synnerhet när vi står inför osäkra tider. Att hoppas på Herren, förtrösta på att Han leder oss genom svåra tider, det är behjälpligt för oss alla och minskar den stress vi annars skulle känna och för med sig en välsignelse från Gud – då hopp och förtröstan är begynnelsen till relationen med Gud.

Veckans program i Högdalskyrkan:

Onsdag 31 kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Basem Mekhail. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe.

Torsdag 1 kl. 18.00 Klimatdebatt i Mikaelikyrkan med ledande politiker i Stockholms kommun.

Söndag 4 kl. 11.00 Gudstjänst. Lennart Molin. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.

Mellan fredag den 2 september och fredag den 9 september så kommer jag att åka på en kurs i Stuttgart, Tyskland som Equmeniakyrkan sänder mig på. Det är en internationell kurs om att leva som mångkulturell församling i ett mångkulturellt område. Jag tror det kan bli en givande kurs och säkert ämnen som vi som församling kan ha nytta av.

Det gör att informationen för nästa veckas veckobrev får inkluderas även i detta veckobrev.

Söndag den 11 september så har församlingen sin årliga församlingsdag på Koviken (Ekerö) och det blir en heldag med gemenskap, nattvardsgudstjänst och mycket annat. Vi samlas i kyrkan kl. 10.00 för avresa till Koviken och åker hem igen någon gång vid 17-tiden.

Alla tar med sig sin lunch, så ordnar kyrkan med för- och eftermiddagskaffe.

För anmälan så kan ni mejla mig eller skriva upp er på onsdags- och söndagsgudstjänsterna innan den 11/9.

För den som undrar: Vi hinner hem i god tid för att rösta då vallokalerna stänger först kl. 20.00 på kvällen!

Programmet nästa vecka kommer att vara:

Onsdag 7 kl. 18.00 Arabisktalande gudstjänst. Tomas Samuel. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe.

Söndag 11 kl. 10.00 Avresa för församlingsdagen på Koviken. Gudstjänst med nattvard på plats.

Med dessa ord vill jag önska er två välsignade veckor,

Cai