v.34 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan,

nu är vi inne i sista veckan i augusti och nu startar alla våra verksamheter upp igen och vi markerar det på ett speciellt sätt nu på söndag med den gemensamma höststarten tillsammans med Vantörs församling, då vi firar gudstjänst tillsammans kl. 11.00 i Vantörs kyrka.

Tanken var från början att vi skulle hålla gudstjänsten ute på torget, utanför deras kyrka. Men, eftersom valet närmar sig så meddelade polisen nu efter sommaren att vi inte kunde få tillstånd, då det skulle störa partiernas verksamheter på torget.

Så kan det vara när staten prioriterar, men vi kommer att få en fin gudstjänst i Vantörs kyrka och uppmuntrar er alla att komma och vara med nu på söndag kl. 11.00!

Programmet denna vecka:

Onsdag 24 kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Cai Berger. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe.

Söndag 28 kl. 11.00 Höstupptaktsgudstjänst tillsammans med Vantörs församling. Jennie Wall. Cai Berger, m fl. Kyrkkaffe.

Söndag 28 kl. 15.00 Sommar på Klubbensborg. ”Så länge ljuset finns!” Kören Con Spirito, Andreaskyrkan under ledning av Tina Bergholm. 

Sedan vill jag nu påminna om Högdalskyrkans församlingsdag den 11 september på Koviken. Från och med söndag så går det att anmäla sig till den 11 september på anmälningsblanketten som finns vid gudstjänsten i Vantörs kyrka.

Det går även att skriva ett mejl till mig för att anmäla sig. Kom ihåg att skriva om du kan skjutsa medresenärer eller om du själv behöver skjuts till och från Koviken.

Med de orden så vill jag önska er en välsignad vecka,

Cai