v.23 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Jag hoppas att den lite längre helgen med nationaldagsfirande och allt annat som vi alla gjort dessa dagar har varit rogivande, fyllda med glädje och välsignade. Den här veckan har vi några viktiga händelser i vår församling som handlar om vår framtid och uttryck för tacksamhet för åren som varit.

Att det sker i vecka som är inledningen till Trefaldighetstiden ger det en fin inramning för denna veckas samlingar i kyrkan. Trefaldighetstiden är den tid under kyrkans år som en särskild betoning ligger på att Jesus sänder oss var och en och som församling ut i världen för att fortsätta den mission Jesus själv började. Vi och alla kristna och församlingar runt om på vår jord deltar i denna mission och den sammanfattas bra i det vi kallar för den stora missionsbefallningen i Matteusevangeliet: 

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de  fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud  jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”  – Matteusevangeliet 28:16-20

Veckans program i Högdalskyrkan:

Onsdag 8 kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Tomas Samuel. Gunilla Ikponmwosa. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe. 

Söndag 12 kl. 11.00 Avtackningsgudstjänst för Pastor Isac Zekry. Isac Zekry. Cai Berger. Kärlekens kör. Ingela Rousu. Kyrkkaffe. 

Söndag 12 kl. 15.00 Sommar på Klubbensborg. Länge leve livet. Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara Sjöblom.  

Imorgon onsdag kommer den arabiskspråkiga gudstjänsten ha ett extra fokus kring vår församlings missionsengagemang och vi bjuder in hela vår församling till att delta på gudstjänsten och det efterföljande samtalet vid kyrkkaffet. Gunilla Ikponmwosa är ansvarig för Equmeniakyrkans arbete i Mellanöstern och vi har bjudit in henne för att komma och berätta om dels det biståndsarbete som bedrivs i Syrien och Libanon och dels det missionerande arbete som våra samarbetskyrkor bedriver. 

Anledningen är att vår församlings missionsutskott tror att det skulle vara till stor uppbyggelse för vår församling att vi även är engagerade i ett missionerande projekt som komplement till det goda biståndsprojekt vi redan är engagerade i. Vi tror även att det är bra att jobba med kontakter på plats, kanske bjuda in våra kontakter i regionen att delta i videomöte vid en gudstjänst o s v. 

Passa på att komma och vara med på denna gudstjänst och samling!  

På söndag får vi som församling tillfälle att tack Pastor Isac Zekry för de sex år som han har varit pastor och herde hos oss. Isac slutade sin tjänst tidigare under våren för att börja jobba heltid i Södertälje Equmeniakyrkan församling. Vi är tacksamma för det goda arbete han har utfört hos oss och önskar honom Guds rika välsignelse i sin nya tjänst.  

På söndag får vi alla möjlighet att framföra vårt tack till honom!  

Med de orden så önskar jag er Guds bästa för veckan som ligger framför oss,

Cai