v.22 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Vi närmar oss Pingsten och en av de innerligare högtiderna under året i kyrkan, då vi firar att Jesus sände Hjälparen, den Helige Ande från Fadern till var och en av oss när vi tror på Jesus. Jesus säger att han skall ge oss vatten, en källa inom oss med ett flöde som ger evigt liv och han säger det för att vi skall förstå betydelsen av att Hjälparen är själva relationen med Gud, källan till evigt liv och den finns inom oss när Anden ges till oss när vi öppnat vårt hjärta för Jesus. 

Jesus säger: 

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. – Johannesevangeliet 14:15-17

Jag kan inte tänka mig något viktigare i denna värld, än att få ha detta källsprång inom oss som ger evigt liv. Var och en av oss och varje människa kommer söka efter saker, händelser och sammanhang som ger oss mening, en känsla av syfte med livet och ett hopp för framtiden. I synnerhet nu när mycket är oroligt, då institutioner och samhällssystem känns prövade på ett sätt de inte har varit på länge.

Hur vår livssituation än ser ut så kommer vi ha behov av mening, att bli hela, uppleva en inre ro och lugn och på något sätt kommer vi försöka fylla dessa behov.

De goda nyheterna från Pingsten är att Jesus lever och är den som både kan och kommer att fylla de behov vi har!

Veckan i Högdalskyrkan:

Onsdag 1 kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Edgar Broumana. Kärlekens kör. Tomas Issa. Kyrkkaffe.

Fredag 3 kl. 18.00 Ungdomssamling i Högdalskyrkan.

Söndag 5 kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger. Helena Karlsson. Kyrkkaffe.

Några informationspunkter:

Jag har redan skrivit om att vi vid gudstjänsten den 12 juni kommer att ordna en fest där vi får möjlighet att tacka Pastor Isac Zekry för de år han har jobbat hos oss i Högdalskyrkan och varit en herde i församlingen.

Vi saknar redan Pastor Isac mycket, men vill även önska honom och familjen Guds rika välsignelse i framtiden och i den kallelse som nu leder honom vidare i livet.

Det andra är att nu på lördag kl. 18.00 så kommer det ordnas en ukrainsk gudstjänst i Högdalskyrkan. Den finska pingstförsamlingen som också firar sina gudstjänster och bedriver sin hos oss har sedan en längre tid en god kontakt med en ukrainsk pingstförsamling som bl a har firat sina gudstjänster i finska församlingens gamla lokaler.

Vår tanke är att vi vill se om det finns ett behov av kristen verksamhet och stöd för ukrainska flyktingar i vårt område och då har ukrainska församlingens pastor Vasil bjudit in ukrainare via de sociala mediegrupper som finns för ukrainare i Stockholmsområdet. Det här blir ett försök för att vi ska se om behoven finns även i vårt område och det känns betydelsefullt då en av församlingarna i vår kyrka har dessa upparbetade kontakter redan.

Det tredje är att finska församlingen ordnar ett fritidsläger för barn mellan 7-12 år den 20-22 juni i kyrkan, mellan kl. 09.00 och 16.00. Det kostar 200 kr att vara med då det blir 2 mellanmål och lunch varje dag och anmälan önskas så att maten och eventuell specialkost kan planeras.

Sprid gärna den informationen!

Med de orden önskar jag er en välsignad vecka,

Cai