v.20 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Vi är i mitten av maj, Norge firar nationaldag idag och många tänker säkert kring de stora politiska beslut som fattats de senaste dagarna och som mynnat ut i en svensk och finsk ansökan till försvarsalliansen NATO. Säkert finns det många tankar och starka känslor kring det och människor kommer inte hålla med varandra om huruvida Sverige och Finland fattat rätt beslut eller fel och att vi skulle ha fortsatt att vara alliansfria, då försavarsalliansser oundvikligen berör krigets fasor. Utöver det fortsätter debatten om koranbränningar, yttrandefrihet, motsättningar och konflikter i det svenska samhället att mala på som en ovälkommen tandvärk. 

Många händelser runt omkring oss, stora som små, är sådant vi personligen kanske inte ber om, men hamnar mitt upp i ändå. Det kan vara svårt att förhålla sig till eller veta hur vi ska hantera och kanske känns det som att vi inte kan påverka dem heller. Den som verkligen vill försöka påverka engagerar sig möjligen politiskt eller i en NGO (Non Governmental Organization), men oavsett om vi gör så eller inte, så måste vi finna sätt att hitta en egen inre frid, använda vår Gudagivna tankeförmåga, vara de vår himmelske Fader skapat oss att vara och säga vår tanke och mening när olika utmanande frågor kommer upp under livets gång. Även det är ett sätt som vi påverkar vår omgivning. 

Nu på söndag är temat i många kyrkor runt jorden ”Bönen” och i goda såväl som svåra tider, är bönen vår livlina, det verktyg som skänker oss frid, styrka och riktning på livet. Tillsammans med vår Herre får vi bearbeta det som sker runt om oss dagligen, i det lilla och de monumentala händelserna som i det närmaste rubbar världens gång. Vi må vara individer var och en av oss, men vi ber till universums och alla människors skapare, den Gud som Jesus lär oss att kalla vår Fader och som både hör och svarar på böner: 

Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. – Första Johannesbrevet 5:13-15

Veckan i Högdalskyrkan:

Onsdag 18 kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Lydia Shadeed. Kärlekens kör. Mark Derwish. Kyrkkaffe. 

Söndag 22 kl. 11.00 Gudstjänst. Lydia Shadeed. Cai Berger. Mark Derwish. Andreas Boström. Kyrkkaffe.  

Jag har redan tidigare skrivit om att Lydia skulle komma hit till Sverige och Högdalskyrkan (och ett antal andra församlingar). Hon är en fantastisk sångerska, en Herrens tjänarinna och mycket inspirerande att lyssna till – så kom på onsdag och söndag, bjud med vänner och bekanta till två välsignade gudstjänster. 

Med de orden önskar jag er en välsignad vecka, uthållighet i prövningar och glädje i välgången,

Cai