v.16 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Vi lämnar en påskhelg bakom oss som säkert väcker många känslor hos var och en av oss, liksom i vårt land. I kyrkans år är det den största helgen, festen och högtiden – då vi mins och firar att Jesus av fri vilja gick till korset och besegrade döden och fiendskapen genom sin död och uppståndelse och att det är ett nytt liv som växer i världen ett hjärta åt gången. 

Våren kom på allvar denna helg, solen och värmen påminde oss om hur livet kommer åter till den mark som legat som död under vinterns månader. Samtidigt så har allt det överskuggats för många av de våldshandlingar som utlösts under helgens dagar på många platser runt om i landet.

Bilden av exakt vad som skett är inte helt uppenbar än.  En provokatör sökte och fick den reaktion han önskade på alla platser utom en. De som deltog i upploppen och förstörelsen var delvis de ”vanliga” aktörerna, delvis nya. Polisen kommer att behöva tänka på hur deras arbete skall se ut i framtiden, hur de kriminella nätverk som gärna utnyttjar konfliktsituationer för sin egen nytta – liksom civilsamhället kommer att behöva tänka igenom hur konfliktsituationer kan förhindras att bryta ut och utnyttjas av kriminella element och människor med dunkla avsikter mot samhälle och land. 

Och – civilsamhället är den plats vi alla ingår i och har möjlighet att påverka. Så även vår församling. 

Veckans tema i kyrkoåret är ”Påskens vittnen”. Att vi kristna är vittnen om vad Jesus gjorde påsken för 2000 år sedan, att han lever och vad han gör i människors hjärtan var dag. I den andan vill jag påminna om en av de viktigaste effekterna av att Jesus gav sitt liv för vår skull; 

Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. – Efesierbrevet 2:14-16

Veckans program i Högdalskyrkan

Onsdag 20 kl. 18.00 Arabiskspråkiga gudstjänster firar påsk. Vi börjar med en kortare andakt i kyrkan och fortsätter sedan med ett knytkalas där alla tar med sig en maträtt, så delar vi med varandra.

Fredag 22 kl. 18.00 Ungdomssamling i Högdalskyrkan.

Fredag 22 kl. 19.00 Jazz-gospelkonsert med Committed Souls och Slim Notini. Biljetter finns att köpa genom att använda qr-koden på affischen som finns på församlingens hemsida.

Söndag 24 kl. 11.00 Gudstjänst. Svante Zettergren. Ingela Rousu. kyrkkaffe. Offerdag för Equmeniakyrkans mission i Sverige.

Jag skulle vilja påminna om Dagledigträffens bussfärd den 10 maj, att läsa informationen om den och att anmäla sig innan den 29 april!

När det gäller offerdagen den 24 april. Vi har fyra olika insamlingar till vår nationella kyrka, Equmeniakyrkan varje år, för internationell mission, mission i Sverige, pastorsutbildningen och ungdomsarbetet i kyrkan. Det vi samlar in i hel Sverige går till olika program och satsningar på lokala platser runt om i landet eller i andra länder. Just vår församling har varit och är föremål för ett mycket generöst stöd från Equmeniakyrkan så att vi har kunnat bedriva vårt arabisktalande arbete under många år – vilket gör att vi har ett extra stort intresse av att bidra till dessa insamlingar av tacksamhet och då vi vet vilket värde de har för församlingar som får dessa stöd.

Med dessa ord så önskar jag er en god vecka och Guds rika välsignelse,

Cai