v.12 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Ute har våren verkligen infunnit sig och helgens vackra väder och höga värme på söndagen var en välkommen hälsning med hopp efter en kall, dyster vinter som gått i orons och dysterhetens tecken. Värme och ljus i sinnenas värld påminner oss om det ljus och den värme Jesus kom med till vår jord, att det kommer en vår i andens rike liksom i Nordens kalla mylla. 

Söndagens tema på gudstjänsten är ”Guds mäktiga verk” och handlar om när ängeln Gabriel gav Maria budskapet att hon skulle föda Guds Son, Jesus. Gabriels ord innehåller ett budskap värt att höra i vår tid, där världens ledare har så svårt att ge världens befolkningar fred, frihet och en lyckosam framtid: 

”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” – Lukasevangeliet 1:31-33 

Det finns hopp för vår värld, för det finns en som kommer att leda ett evigt rike för alla de som sätter sitt hopp till honom!  

Veckans program i kyrkan:

Onsdag 23 mars kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Elia Dauod, predikan. Samuel Farouk, sång. Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 

Söndag 27 mars kl. 11.00 Gudstjänst. Lars-Gunnar Hjerne. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.  

Passa på att komma imorgon på den arabiskspråkiga gudstjänsten när vi har internationellt besök. Pastor Elia kommer från Egypten och sångaren Samuel bor i Tyskland – båda är varmt uppskattade för sin tjänst till Herren Jesus. Kom även på söndagens gudstjänst, dela gemenskapen och lyssna till Guds ord när Lasse Hjerne predikar.  

I din bön under veckan; mins de som drabbas av krig, konflikter och oroligheter på allt för många platser runt jorden. Det är lätt att tänka extra mycket på det bara för att det nu råder krig i Ukraina som ligger 2 timmar bort med flyg, men det finns tragiskt nog konflikter på många platser, där städer, samhällen och människor lätt blir anonyma med avstånd till just där vi befinner oss. Det är inte en konstig reaktion, men vi behöver ibland minnas att det är så i vår bön och när vi kan också dela med oss av vårt eget goda till de som är i nöd. Vår himmelske Fader mins dem alla, liksom oss och låt oss minnas dessa stora som små som har det svårt i denna stund.  

Med de orden så önskar jag er alla en välsignad vecka,

Cai