v.11 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Vi har kommit en bit in i fastan och just detta år är det en fasta som kommer nära för många genom att vi nyss gått ut ur en pandemi och nu så har vår uppmärksamhet fångats av att ett stort krig pågår i Europa och inte längre bort än 2 timmar med flyg från Stockholm. 

När vi har teman i fastetiden som ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och nu på söndag ”Kampen mot ondskan” så har vi en tvåårig referensram med pandemi bakom oss och krig i vårt närområde vilket för många (om än inte alla) svenskar är en ovan och oväntad verklighet som talar till våra tankar och känslor när vi hör namnen på dessa teman i kyrkan. 

Att stå emot, kämpa mot och nedkämpa ondska vet vi alla att det har och kräver flera olika metoder i detta liv. En del av dessa metoder utbildar vi människor för att hantera som poliser, socialarbetare, läkare och militärer och alla dessa är oundgängliga för att lösa de uppgifter de är ålagda för att människor skall kunna leva fredade. 

Samtidigt så är det så att fred eller fientlighet tar sin början i människors hjärtan, i de tankar vi tänker och de handlingar vi riktar mot våra medmänniskor och där har vi alla en given uppgift i att nedkämpa ondska och det finns egentligen bara en sak som kan göra fientlighet om intet och det är den kärlek Gud har till sin skapelse och vill låta verka inom oss. 

Soldaten och polisen har sin uppgift när en konflikt blir våldsam, men det är vad som händer sedan vi människor måste hitta en lösning på och den bästa lösning Gud har gett oss finns i Jesus Kristus: 

Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. – Efesierbrevet 2:14-18

Veckan i Högdalskyrkan:

Onsdag 16 mars kl. 13.00 Dagledigträff i Högdalskyrkan. Svante Zettergren – Pastor sedan 1984 – högt och lågt samt några sånger!

Onsdag 16 mars kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Edgar Broumana. Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 

Fredag 18 mars kl. 18.00 Ungdomssamling i Högdalskyrkan.

Söndag 20 mars kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.  

Livsnära samtal för äldre 

Jag skrev förra veckan om att jag skulle ge mer uppgifter om start för av Livsnära samtal för äldre. Jag och Gunnar Davidsson kommer att hålla i dessa samlingar och vi startar tisdag den 5 april! 

Vad är då Livsnära samtal för äldre?

Jo, det är en verksamhet om 10 samlingar där vi möts och delar våra berättelser från livet tillsammans.

Att få berätta och bli lyssnad på är väldigt betydelsefullt för oss människor. Att det kallas för ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära – och att det som sägs i gruppen stannar i gruppen! 

Metodiken är framtagen av Karolinska Institutets Stress-rehab och Danderyds sjukhus.  

Varje gång vi träffas så finns det ett tema som vi utgår ifrån. Det kan handla om allt från barndomen, skoltiden, ungdomstiden och vad det är att vara vuxen. Inför de sista gångerna bestämmer vi tillsammans i gruppen vad vi skall prata om.

Vi första träffen så går vi igenom en överenskommelse som bland annat innebär just det jag skrev ovan: Det som sägs i rummet stannar i rummet och inte får föras vidare till andra personer. Detta bidrar till en trygghet för oss alla som deltar. 

Deltagare: Livsnära samtal riktar sig till den som är 62 år och äldre. 

Antal: 6-8 i varje grupp 

Tid: Tisdag den 5 april kl. 13.00 

Plats: Församlingssalen i Högdalskyrkan 

Ingen avgift utgår för dessa samlingar. 

Gruppledare: Gruppledaren är utbildad i samtalsmetodik och i tanken med Livsnära samtal  

Är du intresserad av att delta? 

Ta kontakt med mig och anmäl dig på tel 070-211 50 03 eller ännu hellre cai@hogdalskyrkan.se 

Tycker du att det verkar intressant men kanske skulle önska en annan tid – kontakta mig även för det. 

Kursen genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda.  

Med de orden så vill jag önska er en välsignad vecka, 

Cai