v.10 – Veckan i Högdalskyrkan

Vänner i Högdalskyrkan, 

Ute börjar våren på allvar märkas och det är skönt efter en delvis kall vinter påverkad av den 2-åriga pandemi vi gick igenom. Kanske behöver vi extra mycket av den värme och det hopp som alltid kommer med vårens ljus och värme, kanske behöver vi det extra mycket just nu när vi kommer att känna av de ekonomiska konsekvenserna av det pågående kriget i Ukraina, när vi alla antagligen hoppades på att allt skulle kunna bli normalt igen – eller, ett nytt normalt i alla fall. 

Men, i allt som händer, den oro många känner, så får vi hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus som livets Herre och ha hopp i att Gud inte har övergett oss även när vi går genom svåra tider. Att vi med den övertygelsen får ta oss ann vardagens uppgifter, ge vårt bidrag till en bättre morgondag – och, vi får även samlas och fira gudstjänst i vår fina Högdalskyrkan även denna vecka! 

Veckans program

Onsdag den 9 mars kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Cai Berger. Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 

Söndag den 13 mars kl. 11.00 Gudstjänst. Suzanne Molin. Cai Berger. Hanna Sylwander. Sofia Granberg. Kyrkkaffe. Offerdag och insamling till pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan.

Jag nämnde Ukraina ovan och förra veckan så gjorde vi en specialinsamling till Equmeniakyrkans katastroffond, där vi sa att vi skulle ta den summa som vi alla skickade in till församlingen eller gav vid en extrakollekt under någon av veckans gudstjänster och så skulle församlingen dubbla den summan när vi skickar in den. 

Vi hjälptes alla åt att samla in 7.940 kr och igår så skickade vi in 15.880 kr till Equmeniakyrkans katastroffond och det är inte illa. 

Nu är behoven väldigt stora, men många som bidrar och tillsammans går det att göra mycket och vårt bidrag är en del i något mycket större – liksom varje gång vi som församling engagerar oss i något som detta.  

Jag har tidigare skrivit att det skall komma mer information om det som kallas ”Livsnära samtal för äldre”. Ett startdatum kommer i nästa veckas veckomejl. 

Jag tror att det kan vara ett väldigt bra forum för att få dela livet tillsammans, berätta om det som varit, det vi hoppas på och dela varandras livsberättelser, dela skratt, hisnande minnen, även när vi vandrat perioder i djupa dalar och de minnen som vi vårdar ömmast. 

Ordentlig information kommer nästa vecka!  

Med de orden så vill jag önska er alla en välsignad vecka,

Cai