EXTR-EXTR-EXTRA

Nästa söndag, den 29 augusti så får vi fint besök när pastor Lennart Molin kommer till oss och predikar i gudstjänsten. Lennart har tidigare vikarierat som pastor i vår församling.