Om och när vi kommer igång med våra bibelstudier är ännu inte bestämt nu inför hösten.

För mer detaljerad information om våra bibelstudier hänvisas till aktuellt veckobrev.

AKTUELLT veckobrev